BRIOs historie

Ivar Bengtsson 1860-1948
I 1878 fik landmandssønnen, Ivar Bengtsson, tilbud om at ledsage kurvehandleren, Olof Persson, på en salgstur til Danmark. Baggrunden for denne rejse var, at Ivar havde en opsparing på 77 rigsdaler, og han kunne dermed finansiere rejsen, da Olaf ikke selv havde kapital til at foretage denne med sine 2.000 flettede kurve. Turen varede to måneder, og de fik solgt kurvene i byerne; Slagelse, Kalundborg, Korsør, Frederiksborg, Svendborg og Odense. På denne første tur tjente Olaf og Ivar hver 100 rigsdaler. Ivars interesse var vakt, og året efter foretog han endnu en rejse med den 3 år yngre bror, Alfred. Ivar fortsatte med at rejse sydpå. Inden længe bestod sortimentet også af ”Loshultasmide” og div. køkken- og træredskaber. Disse produkter blev købt i Loshult, Glimåkra og Vissefjärda. Året 1884 regnes for det første forretningsår, da det var året, hvor Ivar første gang modtog ordrer pr. post fra forskellige steder i Sverige.

BRIOs Historie
Fra venstre: Ivar Bengtsson, flettet kurv, Osby-hesten

"Håndtaget sælger kurven"
Ivar erhvervede sig et stempel, og alle kurve blev forsynet med teksten ”Ivar Bengtssons Kurvefabrik Boalt”. Efterspørgslen steg, hvilket skyldtes kurvenes lange levetid pga. af det forstærkede håndtag. Ivars kurve var billige på det svenske marked, - fem gange billigere end de tilgængelige trækurve. Omsætningen i Sverige steg, og Danmark var derfor ikke længere i fokus.
I midten af byen
I 1902 flyttede Ivar med familien til Osby, da han ønskede at være tættere på sine kunder. 1903 var året, hvor Ivar begyndte at sælge halvfabrikata med ca. 50 kvinder i sit brød. En arbejder kunne tjene mellem kr. 1,50-20 om dagen. I 1907 blev sortimentet udvidet til også at bestå af Osby-hesten, som var en lokalt produceret træhest. Dette blev det første stykke legetøj i firmaets historie.

Overførslen
Ivars to ældste sønner; Victor og Anton, havde planer om at emigrere til Amerika i 1908. Derfor besluttede Ivar og hans kone, Sissa, at overdrage forretningen til deres tre drenge. Firmaet blev registreret som Brødrende Ivarsson Osby. Victor og Anton begyndte straks at læse tysk for at blive rustet til en handelsrejse til “Leipzigmessen” i Tyskland. Turen til Tyskland blev en succes, som viste sig som en stigende kundeskare det følgende år. Brødrene Ivarsson ændrede deres stempel til: Brødrene Ivarsen ”Import Eksport”

Fra venstre Victor Ivarsson, Anton Ivarsson, Emil Ivarsson

Brødrene Ivarsson 1909-37
Da brødrene overtog ledelsen af firmaet, så de i øjnene, at markedet skulle være en indikator for de indkøbte produkter og katalog mere end forbrugeren. På det tidspunkt var landbrugshandlens behov for varer stor, og import blev mere og mere nødvendig for Sverige. Import blev ligeledes en mere vigtig del af brødrenes produktsortiment som tillæg til de svenske håndværks- og husholdningsartikler. Behovet for artikler, der ikke blev berørt af de skiftende sæsoner blev meget stort. Dette behov gjorde, at brødrene begyndte at importere barnevogne. Tallene viser, at denne forretning steg langsomt men sikkert i denne fase. Emil, den tredje søn, udviste et specielt forretningstalent inden for legetøj. I 1937 blev BRIO omdannet til et aktieselskab.

Hvad de gamle kataloger fortæller.
Mellem 1910 og 1920 ekspanderedes sortimentet kraftigt, som det ses på katalogerne. I 1909 indeholdt kataloget kun 999 produkter og ved udgangen af 1912 var antallet steget til 2.700, og i 1914 til 6.000. Legetøj fyldte efterhånden mere og mere i katalogerne. I 1920 præsenterede firmaet store nyheder i deres katalog – tre barnevognsmodeller, der kunne klappes sammen. Samme år kom afdelingen for porcelæn og glas med sit eget katalog.

BRIO akronymet står for Brødrene Ivarsson Osby. Det første logo var sort, rødt og guld med undertitlen ”kvalitetsvarer”. Dette logo opstod i 1934. I 1949 kom der en ny version af logoet med undertitlen ”holdbart som tin”. I 1946 introducerede brødrene Ivarsson labyrinten – et kuglespil, der blev en succes. Intet andet produkt har betydet mere for spredningen af BRIO navnet internationalt end dette produkt – og intet andet BRIO produkt er blevet mere kopieret. BRIO's miniature jernbane kom i 1957 med skinner og broer. Suppleringssæt (3 stk.) blev første gang set i 1959. En miniaturetunnel blev vist som en nyhed i kataloget fra 1962.

Den første BRIO klovn kom i 1958. I julen 1963 introduceredes modedukken Barbie til BRIO arkivet. Det var en succes uden sammenligning 1964-1965. Men Brødrene Ivarsson var tvunget til at re-eksportere grundet et stort lager. Omsætningen steg med 30% dette år.

Ny generation overtager
Krigstiden betød store problemer for importafdelingen, og det førte til øget investering i egen produktion af barnevogne, trælegetøj, møbler og andre hjemmeartikler. Indtjeningen faldt men steg noget igen, da importen igen kom i gang efter krigen. Firmaet slog deres position fast som førende legetøjsgrossist. Både den internationale organisation, produkt- og kundestrukturen trængte i den grad til modernisering og rationalisering. Dette var i 1940’erne og 1950’erne ledelsens hovedopgave. Lennart Ivarsson, Antons første søn og MBA i firmaet, blev betroet denne opgave fra 1942, og med Antons død i 1952 blev han administrerende direktør i firmaet Brødrene Ivarsson. I 1950 begyndte BRIO at eksportere, og dette hjalp med at styrke brand’et BRIO internationalt. Lennart Ivarsson fik stor hjælp af et par pålidelige veteraner og et ungt kreativt og talentfuldt mandskab. Dette mandskab inkluderede hans kone, Inger, der var eksportchef i 1954, samt Lennarts fætter, Ulf, DHS, Emil Ivarssons søn. I 1964 grundlage de deres eget grossistfirma i Danmark og Norge og ændrede samtidig firmanavnet til BRIO AB.

I 1983 solgte BRIO aktier til en værdi af 6 mio. kroner, - med over 60% medarbejderandele.
BRIO's B aktier blev de første på OTC Børsen i Stockholm i januar 1985. I årene 1986/87
skabte en salgstrend af trendy skandinavisk legetøj og trælegetøj et rekordresultat for BRIO, der ikke blev overgået før 1994. I 1992 skabte BRIO en overordnet BRIO ABC – hvor firmaets politik blev linket op med forretningsidéen ”Børn og BRIO hører sammen”. I 1999 vistes en publikation, der omhandler BRIOs fremtid – under navnet ”BRIO 1001”.

BRIO Produkter
Fra venstre: forskellige BRIO-produkter, Barbie, BRIO Builder System

Det 21. århundrede
2002 blev starten på udflytningen af dele af produktionen til oversøiske lande. Årsagen er den simple, at det er svært at profitere ordentligt med produktion lokalt i Osby. Firmaet Proventus kom på banen og støtter nu den gamle familievirksomhed med deres ressourcer. Proventus har nu aktiemajoriteten i firmaet BRIO. Hovedkontoret findes nu i Malmø. Osby består i dag bl.a. af det centrale lager samt BRIO Lekoseum. BRIO arbejder – som altid – i dag hårdt for at udvikle nyt legetøj til børn. Nogle af favoritterne er blevet opdateret, og flere ser lyset


Ønsker du flere detaljer om BRIOs histore, kan du kontakte Lekoseum på e-mail-adressen solveig.nordh@brio.net.