Press releasesStartscreen BRIO app

BRIO återkallar Hammarskallra

BRIO återkallar alla exemplar av leksaken Hammarskallra. Träringarna på hammaren kan spricka och ge upphov till smådelar som kan vara farliga för små barn. Det finns inga rapporter om att någon kommit till skada av produkten men alla uppmanas att lämna in den hos sin lokala återförsäljare.

Start screen BRIO app

BRIO recalls Soft Hammer Rattle

BRIO recalls all existing Soft Hammer Rattle toys. The wooden rings on the hammer can crack and thus possibly result in small parts that could be hazardous to small children. There are no reports of anyone being harmed by the product, but all in possession of a Soft Hammer Rattle are encouraged to return it to their local retailers.

Start screen BRIO app

Say hello to BRIO’s SMART Engine

BRIO’s first ever game app features a unique combination of entertainment and educational fun for the youngest. It will be available for both tablet and phone devices in February 11 2016 and offers endless opportunities for children to play and learn in a completely safe, digital environment.