Soft Hammer Rattle - June 2017

Soft Hammer Rattle

SE  VIKTIGT - Produktåterkallelse

Mjuk hammarskallra – Artikelnummer 30423
BRIO återkallar alla exemplar av leksaken Hammarskallra, med artikelnummer 30423. Träringarna på hammaren kan spricka och ge upphov till smådelar som kan vara farliga för små barn och utgöra en kvävningsrisk. 

Det finns inga rapporter om att någon kommit till skada av produkten men alla uppmanas att lämna in den hos sin lokala återförsäljare eller där de har köpt produkten för att få full ersättning.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta BRIO på +46 40 619 40 00 eller info@brio.net

Vi ber om ursäkt för det inträffade och tackar dig på förhand för att du hjälper oss i vårt säkerhetsarbete. 

BRIO AB
Box 305
201 23 Malmö


DK
VIGTIGT - Tilbagekaldelse af produkt

Hammerrangle – produktnr. 30423
BRIO tilbagekalder alle eksisterende Hammerrangler BRIO 30423, legetøj. Ringen af træ på hammeren kan revne og dermed resultere i smådele der kan være farlige for små børn.

Der er ingen rapporter om personer der er kommet til skade med produktet, men alle indehavere af Hammerrangler BRIO 30423 bedes returnere produktet til forhandleren hvor den er købt for at få pengene tilbage.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte BRIO på +46 40 619 40 00 eller info@brio.net 

Vi vil gerne undskylde ulejligheden og takker dig på forhånd for at hjælpe os med vores sikkerhedsarbejde. 

BRIO AB
Box 305
201 23 Malmö

 

NO VIKTIG - Tilbakekalling av produkt 

Myk hammerrangle – art. nr. 30423

BRIO gjennomfører en tilbakekalling av alle versjoner av art. nr. 30423 Soft Hammer Rattle. Det kan oppstå sprekker i treringene, som kan forårsake at ringene knekker i mindre biter som kan være farlige for små barn. 

Det er ingen rapporterede tilfeller av skade i forbindelse med bruk av denne leken, men alle oppfordres til å returnere den dit de har kjøpt den, eller til sin lokale butikk, slik at de kan få pengene tilbake.

Har du spørsmål, vennligst kontakt BRIO på +46 40 619 40 00 eller info@brio.net 

Vi beklager besværet dette kan ha medført, og vil på forhånd takke deg for at du hjelper oss i vårt sikkerhetsarbeid. 

BRIO AB
Box 305
201 23 Malmö


FI  Tärkeä tiedote - TUOTTEEN TAKAISINVETO 

Vasarahelistin – Tuotenro. 30423
BRIO suorittaa takaisinvedon markkinoilla olevista Vasarahelistin-leluista, tuotenumero #30423. Puinen vasarassa oleva rengas saattaa murtua ja murtumisesta irronneet pienet osat saattavat olla vaarallisia pienille lapsille.

Yhtään tapausta ei ole tiedossa asian johdosta, mutta suosittelemme palauttamaan tuotteen paikalliseen jälleenmyyntipaikkaan. Palautetusta
tuotteesta maksetaan hintahyvitys takaisin.

Jos sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä BRIOon puhelimitse 02 880 80 20 tai sähköpostitse osoitteeseen info@brio.net

Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheuttamaamme vaivaa, ja kiitämme joetukäteen avustanne turvallisuustyössämme.

BRIO AB
Box 305
201 23 Malmö